Jaka pumpa za abraziju

 • Strong abrasion pump 100DXD

  Pumpa za jaku abraziju 100DXD

  Glavne tehničke karakteristike i primjena: Pumpa tipa XD je teška pumpa za gnojnicu. Budući da pumpa ima debele dijelove za brušenje i s teškim nosačem, prikladna je za prenos jake abrazije, kaše visoke koncentracije ili niske koncentracije kaše visokog dizanja, u maksimalno dopuštenom opsegu radnog pritiska pumpe, može se koristiti u seriji. Pumpa tipa XD je konzolna, horizontalna centrifugalna pumpa, pogodna za transport abrazivnih ili korozivnih muljeva, široko se koristi u metalurgiji, ...
 • Strong abrasion pump 200DXD

  Pumpa za jaku abraziju 200DXD

  Glavne tehničke karakteristike i primjena: Pumpa tipa XD je teška pumpa za gnojnicu. Budući da pumpa ima debele dijelove za brušenje i s teškim nosačem, prikladna je za prenos jake abrazije, kaše visoke koncentracije ili niske koncentracije kaše visokog dizanja, u maksimalno dopuštenom opsegu radnog pritiska pumpe, može se koristiti u seriji. Pumpa tipa XD je konzolna, horizontalna centrifugalna pumpa, pogodna za transport abrazivnih ili korozivnih muljeva, široko se koristi u metalurgiji, ...
 • Strong abrasion pump 200STXD

  Pumpa za jaku abraziju 200STXD

  Glavne tehničke karakteristike i primjena: Pumpa tipa XD je teška pumpa za gnojnicu. Budući da pumpa ima debele dijelove za brušenje i s teškim nosačem, prikladna je za prenos jake abrazije, kaše visoke koncentracije ili niske koncentracije kaše visokog dizanja, u maksimalno dopuštenom opsegu radnog pritiska pumpe, može se koristiti u seriji. Pumpa tipa XD je konzolna, horizontalna centrifugalna pumpa, pogodna za transport abrazivnih ili korozivnih muljeva, široko se koristi u metalurgiji, ...
 • Strong abrasion pump 300STXD

  Pumpa za jaku abraziju 300STXD

  Glavne tehničke karakteristike i primjena: Pumpa tipa XD je teška pumpa za gnojnicu. Budući da pumpa ima debele dijelove za brušenje i s teškim nosačem, prikladna je za prenos jake abrazije, kaše visoke koncentracije ili niske koncentracije kaše visokog dizanja, u maksimalno dopuštenom opsegu radnog pritiska pumpe, može se koristiti u seriji. Pumpa tipa XD je konzolna, horizontalna centrifugalna pumpa, pogodna za transport abrazivnih ili korozivnih muljeva, široko se koristi u metalurgiji, ...